4 Rejab 1433 H

APA YANG RASULULLAH AJAR MENGENAI SIFAT DIAM
 
Bicara dan diam laksana dua sisi dari sekeping mata wang, yang tidak mungkin dipisahkan. Kedua-duanya adalah nikmat Allah yang amat besar yang diberikan kepada umat manusia. Dengan berbicara, manusia boleh berinteraksi sesama mereka dan menjadi makhluk yang termulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya.

Oleh kerana itu, secara jelas Allah Taala berfirman di dalam al Quran :

"(Allah) Mengajarkannnya (kepada manusia) pandai menerangkan (berbicara)" - Surah ar Rahman:4

Dari Abu Hurairah R.A, sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetangga dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia memuliakan tetamunya". [Sahih Bukhari]

Kalimah, "...Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat", maksudnya adalah sesiapa beriman dengan keimanan yang sempurna, yang (keimanannya itu) menyelamatkannya dari azab Allah dan membawanya mendapatkan redha Allah, "...Maka hendaklah ia berkata baik atau diam" kerana orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya tentu takut kepada ancamanNya, mengharapkan pahalaNya, bersungguh-sungguh melaksanakan perintah dan meninggalkan laranganNya. Dan yang terpenting dari semuanya itu ialah mengendalikan gerak-geri seluruh anggota badannya kerana kelak dia akan dipertanggungjawabkan atas perbuatan semua anggota badannya, sebagaimana tersebut pada firman Allah :

"Dan janganlah kamu menurut sesuatu yang tiada dalam pengetahuan (ilmu). Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya kelak pasti akan dimintai tanggung jawabnya" - Surah al Isra':36

Dan firmanNya lagi :

"Apapun kata yang terucap pasti disaksikan oleh Raqib dan ‘Atid". Surah Qaff:18

Bahaya lisan itu sangat banyak. Rasulullah S.A.W bersabda, "Bukankah manusia terjerumus ke dalam neraka karena tidak dapat mengendalikan lidahnya" [Sunan Abi Daud].

Baginda turut bersabda, "Tiap-tiap ucapan anak Adam menjadi tanggung jawabnya, kecuali menyebut nama Allah, menyuruh berbuat makruf dan mencegah kemungkaran" [Sunan Ibnu Majah].

Apabila Nabi S.A.W bersabda, "...Maka hendaklah ia berkata baik atau diam", ia menunjukkan bahawa perkatan yang baik itu lebih utama daripada diam, dan diam itu lebih utama daripada berkata buruk. Berkata baik dalam hadis ini mencakup menyampaikan ajaran Allah dan RasulNya dan memberikan pengajaran kepada kaum Muslimin, amar makruf dan nahi mungkar berdasarkan ilmu, mendamaikan orang yang berselisih pendapat, berkata yang baik kepada orang lain. Dan yang terbaik dari semuanya itu adalah menyampaikan perkataan yang benar di hadapan orang yang ditakuti kekejamannya atau diharapkan pemberiannya.

Islam menjelaskan bagaimana seharusnya memanfaatkan kedua nikmat yang amat besar itu, iaitu bercakap dan diam, agar manusia benar-benar mampu memanfaatkan untuk berbicara sehari-hari sehingga ia menjadi jalan kebaikan bagi penuturnya. Dan kalau tidak mampu, maka lebih baik diam. Dan bagi yang mampu untuk diam pula, tetapi menolak untuk mengucapkan kebenaran, ia adalah "syaitan" yang bisu - as saakitu anil haq syaitonul akhras. Kerana itu, diam juga boleh memberikan kesan sampingan yang bermacam-macam dan nilai impaknya. Ada yang dengan diam ia menjadi emas, tetapi ada pula dengan diam ia menjadi masalah. Semua bergantung kepada niat cara situasi juga kondisi pada diri dan lingkungannya.

Untuk mencapai kebaikan Islam, seseorang tidak cukup dengan diamnya lisan, dan anggota tubuh yang lain dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Taala. Namun, ia harus juga diam dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Dan juga bagi agamanya Islam. Rasulullah S.A.W bersabda, "Di antara kebaikan Islam seseorang itu iaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya". [Sunan Tirmizi]

Kalau seseorang sudah mampu untuk memilih hanya yang bermanfaat baginya, bagi keluarga, agama, dan masyarakatnya, dan mampu juga untuk diam meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat, ia sudah selamat dari kejahatan dan bala` yang besar. Dan keselamatan dari kejahatan itu bererti prestasi besar dalam meraih kebaikan yang sangat besar. Ini kerana manusia berbicara setiap masa. Bicara yang baik akan membawa keselamatan dan kebaikan kepada manusia. Jika bicara tidak mengikut adabnya, manusia akan merana di dunia dan di akhirat. Di dunia akan dibenci oleh manusia lain manakala di akhirat bicara yang menyakiti hati orang lain akan menyebabkan kita terseksa kekal abadi di dalam neraka.

Bagi mereka yang beriman, lidah yang dikurniakan oleh Allah itu tidak digunakan untuk berbicara sesuka hati dan sia-sia. Sebaliknya digunakan untuk mengeluarkan mutiara-mutiara yang berhikmah. Oleh itu, diam adalah benteng bagi lidah manusia daripada mengucapkan perkataan yang sia-sia. Misalnya, berkata-kata dan kemampuan berbicara di depan khalayak umum menjadi sebuah keperluan kerana kita memiliki fungsi sebagai makhluk sosial dengan kebiasaan berinteraksi antara mereka. Untuk kepentingan itu, berkata-kata adalah sebuah jalan sikap yang harus diambil. Lalu bagaimana dengan diam?

Sama halnya, diam memiliki faedah dan syarat kondisionalnya tersendiri. Yang penting adalah kita mengetahui waktu-waktu yang tepat untuk mengambil diam sebagai sikap ketika berinteraksi dengan orang lain. Diam bahkan boleh menjadi kebiasaan efektif yang bila diterapkan dalam diri, ia akan membuat kita menjadi lebih produktif. Iaitu dengan membiasakan diam dan mendengar daripada berbicara dengan memperbanyakkan kerja.

Hikmah Yang Terkandung Pada Perbuatan Diam
 • Sebagai ibadah tanpa bersusah payah.
 • Menjadi perhiasan tanpa berhias.
 • Memiliki kehebatan tanpa kerajaan.
 • Membina benteng tanpa pagar.
 • Mempunyai kekayaan budi tanpa meminta maaf kepada orang.
 • Memberi istirehat bagi kedua Malaikat pencatat amal.
 • Menutupi segala aib dan masalah.

Antara hadis mengenai kelebihan diam bermaksud, "Barangsiapa yang banyak perkataannya, nescaya banyaklah silapnya. Barangsiapa yang banyak silapnya, nescaya banyaklah dosanya. Dan barangsiapa yang banyak dosanya, nescaya neraka lebih utama baginya". [Riwayat Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya']

Bersikap diam juga suatu kebijaksanaan dan keadilan, ilmu dan pengetahuan bahkan ada yang menyebutnya merupakan media pendidikan yang sangat bagus dan telah teruji. Rasulullah S.A.W pernah menasihati Abu Zar R.A, "Hendaknya engkau lebih baik diam, sebab diam itu menyingkirkan syaitan dan penolong bagimu dalam urusan agamamu". [Musnad Imam Ahmad]

Manakala nasihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab berbunyi :
 • "Barangsiapa yang banyak ketawa, maka akan sedikit sekali wibawanya"
 • "Barangsiapa yang suka senda gurau, maka dia akan dianggap remeh"
 • "Barangsiapa yang bersikap melampau (berlebih-lebih), maka akan jatuh jatidirinya"
 • "Barangsiapa yang banyak cakap, maka dia akan banyak salah"
 • "Barangsiapa yang banyak salah, maka akan hilang rasa malunya"
 • "Barangsiapa yang hilang rasa malunya, maka kurang sikap wara'-nya (sikap berhati-hati dari perkara dosa)"
"Barangsiapa yang sedikit rasa berhati-hati dari perkara dosa, maka akan mati hatinya" [Hilyatul Auliya']

Semoga Allah merahmati Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau berkata, "Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu (Salafus Soleh) itu berhenti (tidak bersikap melampau) di atas dasar ilmu dengan penelitian yang tajam (menembus), lalu adakalanya mereka menahan dirinya (dari meneruskan sesuatu perbahasan) sekalipun mereka lebih mampu dalam membahas sesuatu perkara jika mereka ingin membahasnya" [Bayan Fadhli Ilmi Salaf]

Diam Juga Boleh Mengundang Fasad
Tedapat dalam sebuah hadis yang masyhur berbunyi, "Barangsiapa melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dan mencegahnya dengan menggunakan tangannya (kuasa), sekiranya ia tidak mampu maka hendaklah ia menggunakan mulutnya, sekiranya ia tidak mampu juga maka hendaklah ia menggubah dengan menggunakan hatinya. Sesungguhnya mengubah dan mencegah perbuatan mungkar dengan menggunakan hati itu adalah tanda selemah-lemah iman". [Sahih Muslim]

Justeru, tidak mengubah dan mencegah sesuatu kemungkaran adalah tanda tiada iman atau hampir kepada kekufuran. Jika dilihat daripada hadis yang disebut di atas, Nabi Muhammad S.A.W menggunakan pendekatan yang sangat berhemah dalam mengkategorikan seseorang Muslim itu kepada tiga peringkat. Bagaimanapun, selalu sangat disalah-tafsirkan kategori yang terakhir itu sebagai diam. Maka mengatakan kategori yang terakhir dalam melunaskan kerja untuk mencegah kemungkaran sebagai diam adalah suatu kesilapan, kerana diam bukan tanda beriman dan bukan pula tanda kekufuran. Dalam bahasa lain diam tidak boleh dijadikan ukuran salah atau betul, beriman atau kafirnya seseorang.

Semua bentuk pendakwaan atau tuduhan pada asasnya mestilah disaksikan, yakni dibuktikan melalui penyaksian, melihat, mendengar atau merasa. Ini sesuai dengan asas undang-undang bahawa beban pembuktian itu berada di atas bahu yang mendakwa atau yang membuat tuduhan dengan saksi-saksi dan penyaksian serta bukti yang sah sebelum ia berpindah kepada pihak yang dituduh.

Dalam satu hadis yang turut dijadikan kaedah feqah dalam hal pembuktian, berbunyi, "(Beban pembuktian dengan) penyaksian (dan lain-lainnya) adalah di atas mereka yang mendakwa (yakni orang yang membuat tuduhan). (Hanya selepas ia dibuktikan maka dikehendaki memberikan) penjelasan (dan bukti-bukti sebagai jawapan) adalah di atas mereka yang mengingkarinya (sama ada yang tertuduh atau selainnya)".

Dalam kes-kes berkaitan zina dan liwat yang menjadi isu semasa pada hari ini, perlulah diingat bahawa undang-undang Islam jelas menekankan bahawa beban pembuktian adalah di atas mereka yang membuat tuduhan dan dakwaan mengenainya yakni mereka mesti mendatangkan empat (4) orang saksi. Sekiranya mereka gagal mendatangkan dengan bilangan saksi tersebut, maka wajiblah mereka dikenakan hukuman qazaf sesuai dengan ketetapan Islam dalam undang-undang hudud.

Dalam hal ini tertuduh tidak perlu menjawab apatah lagi membuktikan apa-apa sehinggalah empat orang saksi dikemukakan oleh yang membuat dakwaan atau tuduhan. Adalah menjadi prinsip bahawa Islam mengiktiraf bahawa yang tertuduh adalah suci dan bersih daripada sebarang dakwaan dan tuduhan melainkan setelah dakwaan dan tuduhan berjaya dibuktikan tanpa ada keraguan yang munasabah. Bahkan ini juga adalah prinsip undang-undang lazim (common law) yang sedia terpakai di negara kita.

Tiada satu peruntukan baik dalam Islam mahupun undang-undang lazim yang memberikan satu dalil mahupun isyarat membolehkan orang yang tertuduh dianiayai atau dizalimi dengan sebarang bentuk prasangka atau layanan buruk hanya dengan sebab dia diam atau enggan memberikan kerjasama menjawab sebarang pertuduhan dan dakwaan sebelum penuduh atau pendakwa membuktikan kesnya terlebih dahulu. Bahkan mereka yang menyebarkan pertuduhan dan dakwaan sebegitu yakni tanpa ia dibuktikan, boleh dikenakan tindakan undang-undang baik tindakan secara tangkapan polis, injunksi mahupun tindakan defamasi sesuai dengan ketetapan undang-undang lazim.

Mendengar & Melaksanakan Apa Yang Baik Itu Lebih Utama


Pada umumnya, orang yang banyak berbicara (berkata-kata) adalah orang yang lemah keperibadiannya. Ciri orang intelek menurut Islam yang disebutkan al Quran adalah orang yang mendengarkan perkataan orang lain, "allaziina yastami’unal qaul..." dan mengikuti yang baik dari perkataan itu, "fa yattabi'una ahsanah...".
Pada umumnya juga, orang pandai yang suka mendengarkan orang lain akan disukai. Sebahagian manusia lebih gemar untuk perkataannya didengar, diambil peduli daripada dia mendengar bicara orang lain. Ada orang yang mempunyai kebiasaan berbicara dahulu, baru berfikir. Kerana itu, diam menunjukkan kekuatan keperibadian seseorang. Kemampuan mendengarkan adalah kekuatan keperibadian yang luar biasa besarnya.

Jika ingin berbicara, sebaiknya kita harus benar-benar yakin bahawa apa yang akan disampaikan adalah sesuatu yang sudah difikirkan. Kurangilah perkataan-perkataan yang muncul secara refleks. Biasakanlah diam atau merenung, maka kita akan menjadi produktif dalam hidup. Diam bukan dalam erti kita sama sekali tidak berbicara, melainkan diam dalam erti hanya berbicara jika ada keperluan untuk itu. Ada mekanisme lain juga yang telah ditunjukkan di dalam al Quran :

"Dan apabila sewaktu pembahagian (hak) itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah perkataan yang baik" - Surah an Nisa':8

"Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Kerana itu berpalinglah dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya" - Surah an Nisa':63

Al Quran menunjukkan kepada kita tentang pilihan dalam berbicara, qaulan ma'rufan dan qaulan balighan, yakni pembicaraan yang disertakan perkataan yang baik. Dan mekanisme mana lagi yang lebih baik dibandingkan dengan anjuran yang difirmankan olehNya?
 
...............
 
* Jom, sama-sama beramal!..
 
* Sumber : Tarbawi.my

2 Rejab 1433 H

Sungguh cepat masa berlalu. Terasa masih baru di tanah ini. Pejam celik, diri sudah semakin bertambah dewasa .. ^^,

Sudah empat kertas ditekuni, moga-moga Allah memberi natijah yang terbaik untuk subjek-subjek yang telah dilalui mahupun yang bakal mendatang. Semoga Allah memberikan nusrah kemudahan buat semua teman-teman juga. Insyaallah.

Esok, Insyaallah khatimah bagi subjek syair yang terakhir yang bakal saya hadami.

Syair Arab Zaman Moden. 

Sebenarnya ada dua lagi subjek Sastera Arab yang perlu dihabiskan. Prosa Arab Zaman Moden dan Sastera Perbandingan.

Insyaallah jika ada rezeki akan ditekuni pada semester 1, akhir tahun ini [ super senior la pulaknye ]

................

Berbalik kepada subjek syair tadi, seperti mana telah dimaklumi, subjek sastera [ prosa @ syair ] Arab yang wajib diuliti dan difahami di sepanjang pengajian saya dalam pengkhusan Bahasa Arab lebih kurang dalam 60%. Jadi tak hairan lah, jikalau graduan Universiti Mu'tah ini lebih seni dan halus orangnya @ dalam erti kata bahasa moden ni, jiwang la kot . Tapi mungkin bukan semua juga begitu .. [ betul tak along ]

Lega rasanya bila sudah menghabiskan subjek syair. Almaklumlah, sebagai ajanib mahunya nak menangis setiap kali pensyarah mensyarahkan syair. Selalu saja cemburu dengan teman-teman Arab, seronoknya kalau dapat faham syair Arab , seronoknya dapat zuq dengan bahasa Arab. Alah, macam kita faham syair Melayu, sajak , gurindam dan pantun.. Kan seronok tu... Tak apalah dalam bahasa mereka, tapi itu bukan alasan kan?

Sesekali bila diperli oleh pensyarah, luruh juga jantung ni.. Iya lah, dah tahun tiga, bahasa Arab masih lagi tergagap-gagap. [ macam mana nak balik Malaysia sebagai graduan B.Arab ni! ]. Uslub masih salah, masih tertukar dhomir, dan macam-macam lagi lah.

Lari tajuk lagi. 

Sebenarnya mahu bercerita sedikit tentang pengalaman menghadapi subjek-subjek syair ini. Bagi saya, walaupun susah nak score markah yang tinggi dalam subjek syair ni [ kebiasaannye hanya mampu paling tinggi dapat Jayyid Jiddan je ] , namun ada sesuatu kepuasan yang tak mampu dizahirkan setiap kali menekuni setiap syair yang diajar oleh doktor. 

Di sini kami belajar syair mengikut zaman Khilafah Islam. Sebelum belajar syair, doktor akan menceritakan sedikit latar belakang @ sejarah yang berkaitan dengan setiap zaman tersebut. Ini kerana, jika anda memahami sejarah setiap zaman dengan baik, Insyaallah ini akan membantu pemahaman kalian terhadap kebanyakan syair @ prosa yag dihasilkan pada zaman-zaman tersebut.

Kenangan belajar syair, dari zaman Jahiliah, Zaman Khilafah Rasyidin, hinggalah ke zaman moden ini terlalu banyak. Seringkali hati dirobek-robek, pilu, bertambah sedih dengan membaca nas-nas yang kadangkala mungkin terkeluar dari lunas Islam sendiri. 

Tambah pula jika dibandingkan kisah-kisah yang terjadi, di setiap zaman, serasa diulang tayang ceritanya walaupun dengan lakon layar berbeza.

Apa cerita hari ini. Perebutan kuasa, korupsi, taasub, sekularisme, Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Irsyad Manji? Semuanya sudah diwarnai dengan cerita lampau.

Mudah-mudahan kita yang telah belajar ini tidak lupa mengambil peringatan.

................

Hari ini juga berakhirnya subjek terakhir dan kelas terakhir bersama along kesayangan.

Pulang berdua, erat digenggam tangan. Apakah saat ini akan bisa berulang ukhti. Dirimu akan pulang ke tanah air soifi nanti, pasti takkan sempat ku lambai tanganmu.. Masih basah kenangan perpisahan yang tak diduga dengan angah [ tu lah, sape suruh main-main masa wida' dulu ]

Moga Allah menautkan dan mengeratkan segala ikatan kasih sayang kita, mencambahkan kerinduan tika sudah berpisah jasad nanti. Pulangmu pasti membawa inspirasi menceriakan keluarga dan ummat yang sudah bertahun menanti anakanda tercinta yang tak jemu bermujahadah di tanah syuhada' ini.

Cerita kita, cerita suka, cerita cinta, cerita rindu, semua pasti akan tetap kemas di ingatan.. 

Angah dan along.. 

Saat perpisahan itu sudah semakin hampir, namun aku yakin ukhuwwah fillah ini pasti akan bersemi selamanya, Insyaallah sampai ke syurgaNya nanti.

...................

* Nantikan saja kepulanganku ya!

28 Jamadil Akhir 1433

Tika zaitun berputik bunga,
Mengindah di balik kuntuman mawar,
Aduhai rama-rama berterbangan dia,
Jangan teman dilupa biar.

Lebah, kumbang pun mahu berawangan..

................

Hari terang panas memancar,
Sebalang air memberi sinar,
Terasa haus mencari penawar,
Teruskan langkah sekalipun sasar.

 Wardah sudah lama memekar,
Sakura masih ingin bertunas,
Sedang tin terus segar,
Moga tiada yang mencantas.

......................

Helaian warkah masih diselak,
 Masih ada belum lunas,
Maju insan jangan elak,
Ini bukan jalan pintas.


__________

* Dunia hanya jambatan ke akhirat, andai jambatan itu ada compang ada lubang, mampukah sampai ke seberang dengan aman?

Terus mujahadah mencari sinar terang menggapai hanya reda DIA, Tuhan yana Satu. Allah .. ^_^